TIETOSUOJA REKISTERI


ARS HOMEOPATICA Laatimispäivä 21.5.2018


1.Rekisterinpitäjä: Ars Homeopatica / Marja-Terttu Pakkanen


Tuhtopolku 2 as 29, 20810 TURKU

Puhelin: 0400 – 321 808

Email: homeopaattipakkanen@gmail.com

Email: marjaterttupakkanen@gmail.com

Y-tunnus 1323316-1


2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:


Marja-Terttu Pakkanen

Puhelin: 0400 – 321 808

Email: marjaterttupakkanen@gmail.com

Email: homeopaattipakkanen@gmail.com


3. Rekisterin nimi Ars Homeopatica -asiakasrekisteri


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaan homeopaattinen hoito ja siihen liittyvien tietojen käsittely,
säilytys, Asiakaskäynnin laskutus


5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan yksilöinti- ja yhteystiedot
-nimi, syntymäaika/henkilötunnus, osoite, puhelinnumero,
sähköposti, asiakkaan hoitoon liittyvät tiedot

Tietojen julkisuus ja salassapidettävyys: rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä.

Asiakkaan tietoja ei luovuteta edelleen. Tietoja ei yhdistetä muihin rekistereihin.


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaalta itseltään saadut tiedot.

Asiakkaan suostumuksella asiakkaan omaisilta ja muilta terapeuteilta/lääkäriltä
saadut tiedot. Kirjallisen suostumuksen kautta saadut tiedot hoitavilta yksiköiltä.


7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset


Henkilötiedot ovat salassa pidettäviä, henkilökunnalla on salassapitovelvollisuus. Tietoja luovutetaan vain lakiin perustuen tai luvallanne.


8. Tietojen siirto EU:n tai ETA;n ulkopuolelle

Ei tiedon siirtoa ilman asianosaisen lupaa.


9. Tietojen säilytys

Tietoja säilytetään asiakkaan asiakkuuden ajan.


10. Rekisterinsuojauksen periaatteet

A) manuaalinen aineisto

Asiakkaan tiedot säilytetään lukollisessa kaapissa, johon pääsy on ainoastaan
homeopaatilla.

B) ATK:lla käsiteltävä aineisto

Asiakkaan sähköpostilla (gmail) lähettämä materiaali

Asiakkaalle lähetetty hoito-ohje / lasku / muut ohjeet / tieto

Asiakkaan tiedot säilytetään muistitikulla tai tulostettuna asiakkaan muiden

manuaalisten tietojen kanssa. tai tietokoneella salasanan takana

Yhteistyökumppanin käyttämät evästeet (nettisivut)


11. Oikeus tarkistaa ja muokata rekisterin tietoja

Rekisterin henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee
suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle ylläolevaan sähköpostiosoitteeseen. Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin. Homeopaatin hoidollisiin merkintöihin ei voi tehdä muutoksia.