Kuluttajansuoja
homeopaatin vastaanotolla

Homeopaatti toimii hyvinvointialalla. Hoidossa ja palvelussa tulevat valitukset ohjataan kuluttajaviranomaiselle, jos ongelmaa ei saada sovittua palveluntarjoajan ja asiakkaan välillä.

Jos mielestäsi saamassasi palvelussa/hoidossa on virhe – eli palvelu ei vastaa
sitä mitä olit ostanut.

Neuvottele ensin palveluntarjoajan kanssa ja anna palveluntarjoajalle mahdollisuus
korjata tilanne.


Ohjeet ristiriitatilanteissa!


1. Ota yhteys palveluntarjoajaan ja pyri neuvottelemalla ratkaisemaan asia.


Varmista luontaishoitajalle ensi kertaa mennessäsi, että tiedät mitä
palvelun hintaan kuuluu ja mitä palvelua olet ostamassa.
Luontaishoitajasi on tottunut kertomaan palvelustaan ja
hinnoittelustaan, jos et ole sitä lukenut hänen nettisivuiltaan.

Homeopaatin vastaanottohinta sisältää tavallisimmin homeopaattisen arvion
tekemisen ja tukihoito-suosituksen asiakkaalle. Vastaanottoaika
vaihtelee homeopaatin mukaan.


1.2 Tee kirjallinen reklamaatio


Jos palvelu ei vastaa sitä mitä olit ostanut, neuvottele aina ensin palveluntarjoajan kanssa.

Jos asia ei ratkea neuvottelemalla, tee kirjallinen reklamaatio terapeutille/yritykselle
mahdollisimman nopeasti virheen jälkeen ja pyydä vastaus kirjallisena (sähköpostilla tai paperilla).

Kirjoita selkeästi mikä palvelussa ei ollut niinkuin olisi pitänyt ja pyydä siihen
kirjallinen vastaus terapeutilta/yritykseltä.

Reklamaation teko-ohjeet löydät myös Kilpailu- ja kuluttajaviraston sivuilta www.kkv.fi


2. Ota yhteys terapeuttisi ammatillisen yhdistyksen Eettiseen toimikuntaan


Jos neuvottelu ei onnistunut palveluntarjoajasi kanssa, voit ottaa yhteyttä terapeuttisi ammatillisen yhdistyksen eettiseen toimikuntaan. Eettinen toimikunta voi auttaa neuvottelemaan sovitteluratkaisun asiakkaan ja palveluntarjoajan välillä.


Lähetä eettiselle toimikunnalle kirjallinen reklamaatio, johon olet saanut palveluntarjoajan kirjallisen vastauksen. Eettinen toimikunta vastaa sähköpostiisi mahdollisimman pian.


Homeopaattisi kuuluu Pohjoismainen Homeopaattiyhdistys Ry:n. www.homeopaatit.net

sähköposti: PHYsihteeri@gmail.com


Homeopaattisi kuuluu Luonnonlääketieteen Keskusliitto LKL Ry:n. www.lkl.fi

sähköposti: lkleettinentoimikunta@lkl.fi


3. Ota yhteys kuluttajaneuvontaan

jos sovittelu ei onnistunut eettisen toimikunnan välityksellä - ota yhteyttä
kuluttajaneuvontaan.

Halutessasi voit lähettää kirjallisen reklamaation myös suoraan kuluttajaneuvontaan, mutta toivomme, että silloinkin laitat reklamaation kopiona palveluntarjoajan eettiselle toimikunnalle.


Kilpailu- ja kuluttajavirasto – www.kkv.fi


Kuluttajaneuvonnassa voit asioida puhelimitse soittamalla numeroon 029 505 3050
(ma, ti, ke, pe klo 9–12, to 12–15), tarkista puheluiden hinnat www.kkv.fi sivuilta.

Sivuilta saat lisätietoa kuluttaja-asioista ja reklamaation tekemisestä.


4. Ota yhteys kuluttajariitalautakuntaan

Jos kuluttajaneuvonnan avulla sovittelu ei ole onnistunut voit ottaa yhteyttä kuluttajariitalautakuntaan, joka on puolueeton riidanratkaisija. www.kuluttajariita.fi

Lautakunta antaa ratkaisusuosituksia kuluttajien ja yritysten välisiin oikeudellisiin riitoihin.

Kuluttajariitalautakunta on oikeusministeriön hallinnonalalla toimiva, tuomioistuinten
ulkopuolinen vaihtoehtoinen riidanratkaisuelin. Sen toiminta perustuu lakiin kuluttajariitojen ratkaisemisesta.

5) Jos saamasi palvelu on epäammattimaista etkä tiedä miten tilanteessa pitäisi edetä:

Epäammattimainen käytös

Mikäli palveluntarjoajan kohtelu asiakasta kohtaan ei ole ammattimaista tai ylittää soveliaisuuden rajat – ota yhteyttä eettiseen toimikuntaan erityisesti, jos kyseessä on arkaluontoiseksi kokemasi
asia.


Epävarmat tilanteet

Jos mietit onko saamasi palvelu asiallista tai et tiedä miten tilanteessa pitäisi edetä, voit silloinkin kääntyä eettisen toimikunnan puoleen. Eettinen toimikunta auttaa arvioimaan tilanteen ja tarpeen vaatiessa neuvottelemaan tai ohjaa tarvittaessa eteenpäin kuluttajaneuvontaan tai viranomaiselle.

Tarvittaessa Eettisellä toimikunnalla on konsultaatiomahdollisuus alan yhdistykseen, kouluttajaan tai ulkopuoliseen asiantuntijaan.

Tarvittaessa asiakas ohjataan eteenpäin ottamaan yhteys asianmukaiseen viranomaiseen
(kuluttaja-asiamies, lääkäri, poliisi).


Eettinen toimikunta - Henkilön salassapito/luottamuksellisuus:

Huomaathan, että riita-asiaa selvitettäessä Eettinen toimikunta on yhteydessä palveluntarjoajaan ja asiakkaan lähettämät tiedot ja reklamaatio käsitellään palveluntarjoajan kanssa. Eettisellä toimikunnalla on vaitiolovelvollisuus ja vain asiaankuuluvat henkilöt käsittelevät asian. Eettinen toimikunta pitää käsittelystä ja ratkaisusta pöytäkirjaa ja antaa suosituksen kirjallisena molemmille osapuolille.

Jos kyseessä on henkilöä kohtaan tehty rikos, epäily rikoksesta tai epäammattimainen käytös, josta asiakas ohjataan edelleen viranomaiselle, emme välitä tietoja palveluntarjoajalle, vaan asianomainen viranomainen hoitaa asiaa eteenpäin.


Lisätietoa:


Kilpailu -ja kuluttajavirastoKilpailu- ja kuluttajavirasto (kkv.fi)

Kuluttajaneuvonta Kuluttajaneuvonta - Kilpailu- ja kuluttajavirasto (kkv.fi)

-KKV toimintaohjeet kuluttajalle reklamaatioissa

KuluttajansuojalakiKuluttajansuojalaki 38/1978 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ®

KuluttajariitalautakuntaEtusivu - Kuluttajariitalautakunta