Marja-Terttu Pakkanen

Olen…:

Suomen Homeopatian Akatemiasta yli 20vuotta sitten valmistunut
diplomihomeopaatti.

Jatkokouluttautunut Saksassa opiskelemalla homeopaattilääkäreiden
homeopatia osuuden.

Peruskoulutukseltani erikoishammaslääkäri ja nyt tästä työstä
eläkkeellä. Viimeksi toimin Turun Oral-hammaslääkäreissä

Kirjoittanut homeopatiaoppaita ja kirjoja.

Ollut kliinisenä opettajana Turun Opetushammashoitolassa viimeiset
kolme vuotta

Pohjoismaisen Homeopaattiyhdistyksen perustajajäsen ja ollut
puheenjohtajana koko sen olemassaolon ajan, eli 20 vuotta.

Tutustu PHY:n toimintaan: PHY

Opettajani Kaija Helin ja Gert Eselböck pyysivät minua perustamaan
yhdistyksen, jonka jäsenillä olisi homeopatian lisäksi lääketieteen pohjakoulutus tai ainakin peruslääketieteen hyväksyttävät opinnot.

tehnyt homeopaatin töitä Lääkäripalvelu Apilassa hammaslääkärin
työn ohella 10 vuotta 1995- 2005 ja sen jälkeen hammaslääkärin
vastaanoton yhteydessä sekä sopimuksen mukaan.

ollut Luontaislääketieteen Keskusliiton LKL:n jäsenenä 1999-2020.

toiminut Luontaislääketieteen Keskusliiton LKL:n hallituksen jäsennä 2015-2020.

Minulle on myös tärkeää, että homeopatian koulutus Suomessa on korkeatasoista.

SHA-Koulutus on Luontaislääketieteen Keskusliiton LKL:n hyväksymä homeopatian koulutus, jossa toimin tällä hetkellä pääopettajana.


Pitkänlinjan homeopaattihammaslääkärinä johtoajatuksenani on toimia
”RAKKAUDESTA HOMEOPATIAAN”